Gói cước 3G, 4G

 • MISV65

  MISV65

  Giới thiệu:

  Dạng gói cước: DATA

  Chi tiết gói cước: 65.000đ/30 ngày có ngay 4.5GB lưu lượng tốc độ cao hết miễn phí truy cập tốc độ thấp.
 • MIMAXS

  MIMAXS

  Giới thiệu:

  Dạng gói cước: DATA

  Chi tiết gói cước: 50.000đ/30 ngày có ngay 1GB lưu lượng tốc độ cao. Hết 3 chu kỳ về MIMAX.
 • MIMAX35

  MIMAX35

  Giới thiệu:

  Dạng gói cước: DATA

  Chi tiết gói cước: 35.000đ/30 ngày có ngay 1.2GB lưu lượng tốc độ cao hết là dừng
 • MIMAX25

  MIMAX25

  Giới thiệu:

  Dạng gói cước: DATA

  Chi tiết gói cước: 25.000đ/30 ngày có ngay 2GB lưu lượng tốc độ cao hết là dừng
 • MIMAX35

  MIMAX35

  Giới thiệu:

  Dạng gói cước: DATA

  Chi tiết gói cước: 35.000đ/30 ngày có ngay 1.2GB lưu lượng tốc độ cao hết là dừng
 • MISV65

  MISV65

  Giới thiệu:

  Dạng gói cước: DATA

  Chi tiết gói cước: 65.000đ/30 ngày có ngay 4.5GB lưu lượng tốc độ cao hết miễn phí truy cập tốc độ thấp.
 • MIMAXS

  MIMAXS

  Giới thiệu:

  Dạng gói cước: DATA

  Chi tiết gói cước: 50.000đ/30 ngày có ngay 1GB lưu lượng tốc độ cao. Hết 3 chu kỳ về MIMAX.

hotline: 0965.965.888 - 0966.811.356 - 024.226.92.111

Copyright © 2018 by Me