MIMAX35

MIMAX35
Giới thiệu:

Dạng gói cước: DATA

Chi tiết gói cước: 35.000đ/30 ngày có ngay 1.2GB lưu lượng tốc độ cao hết là dừng

Hotline: 0965.965.888

Giới thiệu:

Dạng gói cước: DATA

Chi tiết gói cước: 35.000đ/30 ngày  có ngay 1.2GB lưu lượng tốc độ cao hết

 

Nội dung tab Ưu đãi

Nội dung tab Ưu đãi

hotline: 0965.965.888 - 0966.811.356 - 024.226.92.111

Copyright © 2018 by Me