Gói Tomato

Gói Tomato
Gói cước Tomato là gói cước đại chúng nhất của Viettel, đặc biệt dành cho nhóm khách hàng mong muốn sử dụng điện thoại di động nhưng ít có nhu cầu gọi mà nghe là chủ yếu. Gói cước không giới hạn thời gian sử dụng, với mức cước hàng tháng bằng không.

Hotline: 0965.965.888

Gói cước Tomato là gói cước đại chúng nhất của Viettel, đặc biệt dành cho nhóm khách hàng mong muốn sử dụng điện thoại di động nhưng ít có nhu cầu gọi mà nghe là chủ yếu. Gói cước không giới hạn thời gian sử dụng, với mức cước hàng tháng bằng không.
Giá cước
– Giá cước thoại nội: 1590đ/p
– Giá cước thoại ngoại: 1790đ/p
– Giá cước SMS nội: 200đ/sms
– Giá cước SMS ngoại: 250đ/sms

Nội dung tab Ưu đãi

Nội dung tab Ưu đãi

hotline: 0965.965.888 - 0966.811.356 - 024.226.92.111

Copyright © 2018 by Me